Wat Kan Ik Doen Als Ik Word Gestalkt Op Internet? - Prive Detective Schelle

Published Jan 01, 22
4 min read

Slachtoffer Van Stalking? - Prive Detective Kontich

DB Investigations

Plantin en Moretuslei 128, 2018 Antwerpen
0473 93 64 02
privédetective

‘Als ik je niet kan hebben, zal niemand je hebben.’ Toch zijn het vooral de escalerende gevallen van stalking die ons zorgen baren. Dat het bijna uitsluitend gaat over mannelijke ex-partners, die met uitspraken als “als ik je niet kan hebben, zal niemand je hebben” en met een sluw voortraject hun gruweldaad aankondigen, laat niemand onberoerd (bewijzen van stalking).

Recent was er de opstart van een stalkingapp en de aankondiging van elektronische tracking systemen. We moeten ons hoeden voor stereotypes - bewijzen van stalking. Stalking wordt vaak verbonden aan fysiek geweld. Dat klopt niet helemaal. Eén op vier stalkers gaat op een bepaald moment over tot fysiek geweld. Niet elke stalking mondt dus uit in fysiek geweld.

Stalking: Wat We Kunnen Leren Uit De Beleving Van Melders - Prive Detective SchelleWat Is Geweld > Partnergeweld En Stalking - Prive Detective Boom


En ook als het langdurig stalken van de ex-partner gecombineerd wordt met het plegen van vandalisme, is fysiek geweld dichtbij. ‘Je kan niet voorspellen welke stalker overgaat tot fysiek geweld.’ Gezien die complexiteit, kan je niet voorspellen welke stalker overgaat tot fysiek geweld. Wel kan je een goede inschatting maken van toekomstig gedrag.

Stalking: Vijf Vragen En Antwoorden - Prive Detective Arendonk

Bovenal moet ingezet worden op preventie en begeleiding. Ook hier bots je op de complexiteit van dit fenomeen. Stalking los je niet op met een kant-en-klaar maatregelenpakket. Wat betreft de behandeling van stalkers zijn wetenschappers en praktijkwerkers het erover eens dat er (nog) geen behandelprogramma’s bestaan die effectief zijn. We moeten het voorlopig stellen met beloftevolle resultaten van behandelingen gebaseerd op programma’s voor seksuele delinquenten en gewelddadige criminelen.

Bovendien is stalking een heel specifiek probleem dat een eigen aanpak vereist. Schade die voor het slachtoffer soms onomkeerbaar is. Een snellere en efficiëntere aanpak blijft dus een prioriteit. Een belangrijke uitdaging voor behandelprogramma’s: hardnekkige stalkers hebben vaak een beperkt probleeminzicht en zijn weinig vatbaar voor therapie. Als de stalker zichzelf ziet als een slachtoffer, dan zal hij juridische maatregelen of forensische behandelingsprogramma’s snel naast zich neerleggen.

Maar die zijn nog niet gevalideerd en verschillende heikele kwesties liggen nog op tafel, onder andere privacy en verdere begeleiding van alle betrokkenen. ‘Ook het directe netwerk kan de nodige steun bieden.’ Wil ook Vlaanderen inzetten op deze innovatieve experimenten, dan ligt er een belangrijke taak bij Justitiehuizen en Family Justice Centers.

Hoe Stop Ik Stalking En Belaging? - Prive Detective Ravels

Ook het directe netwerk kan steun bieden. Dat veronderstelt wel dat al die betrokkenen ook passend reageren. Wat adviseer je een slachtoffer? Een slachtoffer geeft zijn belager best duidelijk aan dat het gedrag onaanvaardbaar is en vraagt om verder geen enkel contact meer op te nemen. Consequent zijn is cruciaal, want de stalker kan een negatieve reactie interpreteren als een vorm van aandacht, als een nieuwe vorm van contact.Ook een ingesproken voicemail wordt best vervangen door de standaardstem van een gsm, zodat de stalker niet langer de stem van het slachtoffer kan horen. prive detective. Slachtoffers denken best vooraf na over wat ze gaan zeggen of wie ze zullen contacteren indien de stalker plots opduikt. Het is niet altijd mogelijk om contact volledig te vermijden, bijvoorbeeld als er kinderen in het spel zijn.

5 Tips Voor Het Omgaan Met Stalking - Prive Detective StabroekStalking: Vijf Vragen En Antwoorden - Prive Detective Riemst


Stalking - Wat Is Stalking En Wat Kun Je Er Zoal Tegen Doen - Prive Detective SchildeWat Is Geweld > Partnergeweld En Stalking - Prive Detective Hoogstraten


Als dit alles niet helpt, kan je aangifte doen bij de politie. Zij zullen via slachtofferbejegening de eerste opvang doen en doorverwijzen naar verdere begeleiding via een Centrum Algemeen Welzijnswerk, een Family Justice Center of een gespecialiseerde hulpverleningsdienst. ‘Een veiligheidsplan bekijkt wie ondersteunend kan zijn.’ De politie of gespecialiseerde hulpverlening kan adviseren bij het opstellen van een veiligheidsplan of het verzamelen van bewijsmateriaal.

Slachtoffer Van Stalking? Met Druk Op De Knop Waarschuw Je ... - Prive Detective Schilde

Heel wat slachtoffers lijden bovendien aan psychosomatische klachten. Specifieke begeleiding moet deze aanpakken, waarbij bijkomende opleiding voor professionals vaak nodig blijkt. Stalking is een complex fenomeen. Een geïntegreerde aanpak is noodzakelijk. Het ganse continuüm van preventie tot behandeling en repressie moet bestreken worden. Daarbij moet aandacht zijn voor alle betrokkenen: plegers, slachtoffers, vrienden, familie, collega’s… Vernieuwende initiatieven ogen beloftevol maar moeten hun effectiviteit nog bewijzen: elektronische monitoringsystemen, risicotaxatie-instrumenten en behandelprogramma’s.

More from Tuin, Lifestyle, Fashion