Wat Doe Je Als Je Het Slachtoffer Wordt Van Belaging? - Prive Detective Kontich

Published Dec 28, 21
7 min read

Bij Stalking: Wat Te Doen? Informatie, Hulp En Advies - Prive Detective Bonheiden

DB Investigations

Plantin en Moretuslei 128, 2018 Antwerpen
0473 93 64 02
slachtoffer van stalking

Gedragingen die als belaging kunnen kwalificeren, zijn onder meer: het herhaaldelijk opbellen van het slachtoffer, het herhaaldelijk mailen of sms’en van het slachtoffer, het achtervolgen of bespieden van het slachtoffer, het neerleggen van ongegronde klachten tegen het slachtoffer, het blijven contacteren van het slachtoffer zelf wanneer deze duidelijk stelde geen contact meer te willen hebben, enzovoort.

(Voor meer info over het misdrijf belaging zelf zie ) Wat kan je doen om de belaging te doen ophouden? Zoals hierboven reeds aangegeven, beschouwt het Belgisch recht je pas als slachtoffer van belaging wanneer de belagende persoon wéét dat zijn of haar gedrag een ernstige verstoring van jouw rust zal veroorzaken en hij of zij deze gedraging desondanks toch stelt.

Slachtoffer Van Stalking? Met Druk Op De Knop Waarschuw Je ... - Prive Detective Niel

niet tijdens een telefoongesprek of mondeling) laat weten dat jij zijn of haar gedragingen niet wenst en dat ze jouw rust verstoren - prive detective. Een dergelijke eerste melding – voornamelijk als deze door een advocaat aan de belager gericht wordt – kan een eerste trigger zijn voor de belager om diens lasterlijke gedragingen staken.

Immers zal de melding gebruikt kunnen worden om aan te tonen dat de belager wist dat zijn of haar gedrag ongewenst was en jouw rust daardoor verstoord werd. Naast het feit dat je het kenniselement bij de dader moet kunnen aantonen, zal je als slachtoffer ook moeten kunnen hardmaken dat er bepaalde lasterlijke gedragingen gesteld werden.

Wat Is Geweld > Partnergeweld En Stalking - Prive Detective Zandvliet

Het is uiterst belangrijk om te doen omdat de Belgische rechtspraak vereist dat er sprake is van “niet-aflatende of steeds terugkerende gedragingen” om van belaging te kunnen spreken. Door telkens aangifte te doen, wordt een grondig dossier opgebouwd dat ervoor kan zorgen dat het gerecht op een gepaste wijze ingrijpt.

Wat indien het gerecht toch niet ingrijpt? In de praktijk merken wij echter dat vele zaken van belaging zonder concreet gevolg blijven en dus jarenlang blijven aanslepen. Het feit dat de stapel aan belagingsdossiers bij parket, politie en onderzoeksrechters groot is, speelt onzes inziens hierin een rol. Het is dan ook aangeraden om als slachtoffer van stalking een advocaat te raadplegen.

Bij Stalking: Wat Te Doen? Informatie, Hulp En Advies - Prive Detective ZandvlietDoor rechtstreeks in contact te treden met het Openbaar Ministerie en eventueel de onderzoeksrechter, trachten wij ervoor te zorgen dat een correcte en kordate afhandeling van een belagingsdossier wordt bewerkstelligd en bespoedigd. Ook kunnen wij als advocaat, wanneer een grondig politioneel onderzoek uitblijft, overgaan tot het neerleggen van een klacht met burgerlijke partijstelling om een grondig onderzoek bij de onderzoeksrechter tot stand te doen komen (voor meer info over de klacht met burgerlijke partijstelling zie ).

Wees duidelijk. Laat de stalker duidelijk weten dat het stalken geen zin heeft en dat je geen relatie of contact (meer) wilt. Zeg stop. Vertel de stalker kort en duidelijk dat het gedrag ongewenst is en dat je wilt dat het stopt. Negeer. Nadat je duidelijk hebt gemaakt dat je wilt dat het gedrag van de stalker stopt, kun je pogingen van de stalker om contact te zoeken het beste negeren.

Beste Remedie Tegen Stalking: Onmiddellijk Naar Politie Stappen! - Prive Detective Wilrijk

En met de steun en praktische hulp van vrienden en familie, hoef je niet alleen door deze moeilijke periode heen te gaan. Bewaar alle informatie over de stalking. Dit is van belang wanneer je aangifte wilt doen. Sla berichtjes en telefoongesprekken op, noteer datum, tijd, locatie en duur van bijvoorbeeld achtervolgingen en ga na of er getuigen zijn.

Tegen het in dit artikel bedoelde misdrijf kan alleen vervolging worden ingesteld op een klacht van de persoon die beweert te worden belaagd” - prive detective. Cijfers In absolute cijfers zijn er 21. 877 gevallen van stalking, seksuele belaging en pesterijen per telefoon geregistreerd in 2012. 75 % van het aantal slachtoffers zijn vrouwen, terwijl 80 % van de belagers mannen zijn.

Wat Doe Je Als Je Het Slachtoffer Wordt Van Belaging? - Prive Detective Olen

Het aantal veroordelingen voor stalking stijgt jaarlijks in de Europese landen die een antistalkingswet hebben. Ongeveer de helft van de stalkers zijn ex-partners die zich niet kunnen of willen neerleggen bij het einde van de relatie. 40 % van de daders belaagt een willekeurige vreemde en 10 % denkt dat het slachtoffer (in dit geval vaak een beroemdheid) verliefd op hen is.

Slachtoffer Van Stalking? Met Druk Op De Knop Waarschuw Je ... - Prive Detective Oud-TurnhoutStalking: Wat We Kunnen Leren Uit De Beleving Van Melders - Prive Detective Hoboken


Het gebeurt meestal in de vorm van brieven en telefoons, maar stalkers kunnen ook briefjes achterlaten (bijvoorbeeld achter de ruitenwissers van de auto van het slachtoffer) of sms’jes en e-mails sturen. Ongewenste fysieke opdringerigheid: verwijst naar gedragingen die de stalker stelt om in de nabijheid van het slachtoffer te geraken.

Stalking: Wat We Kunnen Leren Uit De Beleving Van Melders - Prive Detective Duffel

In extreme gevallen gaat de stalker zelfs over tot aanranding of mishandeling van het slachtoffer. Ongewenste tussenkomst via bepaalde diensten: verwijst naar het bestellen of annuleren van diensten ten aanzien van het slachtoffer om te intimideren of te verontrusten. Typische voorbeelden hiervan zijn het bestellen van meeneemmaaltijden aan huis in naam van het slachtoffer, of het annuleren van bepaalde diensten, zoals elektriciteitsvoorzieningen of kredietkaarten, zonder dat het slachtoffer hiervan op de hoogte is.

Wat Kan Ik Doen Als Ik Word Gestalkt Op Internet? - Prive Detective DesselSlachtoffer Van Stalking: 'Ik Heb Mijn Deurbel Nog Altijd Niet ... - Prive Detective Rijkevorsel


de Beweging tegen Geweld voerde in het verleden camapagne rond stalking (prive detective). Onderdeel van de campagne was het ontwikkelen van een brochure: Stalking, wanneer wordt gehagen, belagen? .

Slachtoffer Van Stalking? - Prive Detective Willebroek

Stalking (ook wel belaging genoemd) is iemand bewust stelselmatig lastigvallen, waardoor die persoon zich niet meer veilig voelt. Een stalker gebruikt als wapen emotioneel geweld om anderen zijn wil op te leggen. Hij werkt slim op het veiligheidsgevoel van mensen in. Veiligheid en vrijheid zijn immers voor ieder mens een eerste en zeer elementaire levensbehoefte.

Slachtoffer Van Stalking? - Prive Detective WuustwezelStalking - Slachtofferzorg - Prive Detective Schilde


Categoriën Forensisch psycholoog en stalking deskundige dr. Eric Blaauw maakt een indeling van stalkers op basis van hun gevaarlijkheid. Deze indeling is gebaseerd op het gedrag (en dus van het onderliggende motief) van stalkers. Niet de (vroegere) relatie is dus maatgevend voor de inschatting van het gevaar, maar het getoonde gedrag.

Slachtoffer Van Stalking: 'Ik Heb Mijn Deurbel Nog Altijd Niet ... - Prive Detective Kontich

Deze stalkers zijn gevaarlijker dan categorie 3 (ex-partners) stalkers. Slachtoffers, meestal aantrekkelijke, geslaagde of beroemde mensen lopen een hoog risico op lichamelijk en/of seksueel geweld. Dodelijke slachtoffers vallen om andere (seksuele) misdrijven te bedekken of vanuit de gedachte dat de relatie na beider dood een betere kans maakt. Deze categorie is gevaarlijk.

Dodelijke slachtoffers vallen bij deze categorie voornamelijk als gevolg van ongecontroleerde plotselinge woede-uitbarstingen, soms in combinatie met het gebruik van verdovende middelen en/of een psychiatrische stoornis. Een erotomane stalker is van alle stalkers het minst gevaarlijk. Wettekst Wettekst artikel 285B Wetboek van Strafrecht Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Beste Remedie Tegen Stalking: Onmiddellijk Naar Politie Stappen! - Prive Detective Vorselaar

Negen fases Het stalkingproces is - vanuit de visie van slachtoffers - beschreven in negen verschillende fases. Deze negen fases bieden zo mogelijkheden om snel en adequaat stalking te herkennen, zodat hierop al in een vroeg stadium kan worden gereageerd en de schade zoveel mogelijk kan worden beperkt. Onbewuste fase, Potentieel stalkinggedrag blijkt meestal al langer aanwezig, zonder dat het slachtoffer zich dat echt voldoende beseft.